Dobrodošli na stranice Hrvatskog društva za alergologiju i kliničku imunologiju (HDAKI).

Hrvatsko društvo za alergologiju i kliničku imunologiju je stručno i znanstveno tijelo Hrvatskog liječničkog zbora, koje okuplja liječnike i druge visokokvalificirane stručnjake iz područja alergologije i kliničke imunologije.
Naši zadaci su stalno stručno i znanstveno usavršavanje svojih članova, organiziranje stručnih i znanstvenih sastanaka, kongresa, seminara, predavanja i tečajeva, te suradnja sa znanstvenim, nastavnim i zdravstvenim organizacijama u zemlji i inozemstvu.

Poštovani i dragi alergolozi i klinički imunolozi,
Razvoj i unapređenje hrvatske alergologije i kliničke imunologije najbolje se ostvaruje povećavanjem fundusa znanja koje se u ovoj struci umnožava povećanom brzinom zahvaljujući tehnološkim dostignućima suvremenog doba.
Hrvatsko društvo za alergologiju i kliničku imunologiju HLZ i Odbor za alergologiju, kliničku imunologiju i biološke preparate HAZU žele potaknuti prijenos znanja iz imunologije kroz intenzivniju suradnju raznih struka medicine.
Imunologija, kao interdisciplinarna struka, temelj je holističkog pristupa čovjeku, medicinskoj znanosti i kliničkoj praksi.
Hrvatska imunologija ima dugu tradiciju uspješnog znanstveno-istraživačkog i stručno-kliničkog rada ali zadnjih godina čini se da "gubi dah" u svjetskoj utakmici. Tome najviše doprinosi ekonomski okvir društva koji nije dovoljno čvrst temelj za razvoj.
Želja nam je da inspiriramo širi krug kliničara da u svojoj struci uključe i "imunološki" pogled na specifične probleme te da doprinesu uvođenju novih dijagnostičkih i terapijskih metoda u medicinu.

Dobrodošli u čarobni svijet imunologije,

Predsjednica Hrvatskog društva za alergologiju i kliničku imunologiju
Prof. dr.sc. Asja Stipić Marković

25. - 27. travnja 2013.


Održan je Simpozij HDAKI - 60 godina hrvatske alergologije i kliničke imunologije.
Simpozij je održan u hotelu Westin, Zagreb.
Program u .pdf formatu dobavite ovdje.

22. - 24. studeni 2012.


Održat će se Godišnji sastanak hrvatskih alergologa i kliničkih imunologa.
Sastanak se održava u hotelu International, Miramarska 24, Zagreb.
Program u .pdf formatu dobavite ovdje, a slike sa sastanka moguće je pregledati ovdje.

30. lipnja 2012.


Održat će se Simpozij Hrvatskog Društva za alergologiju i kliničku imunologiju, HLZ, Referentnog centra za kliničku imunologiju KB "Sveti Duh" i Odbora za alergologiju, kliničku imunologiju i biološke preparate, HAZU.
Simpozij se održava u hotelu Dubrovnik, Ljudevita Gaja 1, Zagreb.
Program simpozija u .pdf formatu dobavite ovdje.

Izvještaj za 2011.godinu

Imunologija-poveznica među struka kliničke medicine
Aktivnosti Hrvatskog društva za alergologju i klinički imunologiju u 2011. godini

Prof.dr.sc. Asja Stipić Marković
Imunologija, kao interdisciplinarna struka, temelj je holističkog pristupa čovjeku, medicinskoj znanosti i kliničkoj praksi. U ovoj znanstvenoj grani znanje se umnožava povećanom brzinom zahvaljujući tehnološkim dostignućima suvremenog doba. Hrvatsko društvo za alergologiju i kliničku imunologiju HLZ-a u suradnji s Odborom za alergologiju, kliničku imunologiju i biološke preparate HAZU, u prošloj godini je nastojalo potaknuti širi krug kliničara da u svojoj struci uključe i „imunološki pogled" na specifične probleme te da doprinesu uvođenju novih dijagnostičkih i terapijskih metoda. U tu svrhu, tijekom 2011 godine, organizirano je 6 znanstveno-stručnih simpozija. Pun tekst izvještaja u .doc formatu dobavite ovdje.

20. - 22. rujna 2012.

2nd International Conference on Regenerative Orthopaedics and Tissue Engineering.
Organized by Croatian Academy of Sciences and Arts, the Department of Medical Sciences; in cooperation with University of Rijeka, the Department of Biotechnology.
The Conference will be held from 20th till 22nd of September, 2012, in Opatija, Croatia.
The official language of the Conference is English. More information is available here.


13. travnja 2012.

Održat će se Znanstveni simpozij "Najvažniji rezultati istraživanja iz alergologije i kliničke imunologije u 2011. godini".
Mjesto održavanja je Kuća Lauba, Baruna Filipovića 23a, Zagreb. Poziv u PDF formatu je moguće preuzeti ovdje.

02. ožujka 2012.

HDAKI HLZ je održao tečaj Revija diferentnih slučajeva bolesnika - tečaj iz kliničke imunologije.

10. prosinca 2011.

Izdan je Zbornik radova znanstvenog simpozija - Imunološka oluja.

Odabrane fotografije sa simpozija moguće je pogledati ovdje.

14. studenog 2011.

Održan je znanstveni simpozij "Specifična imunoterapija" povodom 100. obljetnice primjene specifične imunoterapije i posvećen je 50. obljetnici znanstvenog i stručnog rada prof.dr.sc. Branimira Čvoriščeca. Poziv je dostupan ovdje, kao i pismo učesnicima.


03. srpnja 2011.

Održan je simpozij "Odabrana područja iz alergologije i kliničke imunologije".
Slike sa simpozija moguće je preuzeti ovdje. (RAR arhiva, 631kb).

Aktivnosti Hrvatske i hrvatskih alergologa su spomenute u WAO White book on allergy knjizi, u kojoj je izvještaj HDAKI o stanju alergijskih bolesti u Hrvatskoj. Hrvatska je također spomenuta u European Declaration on Immunotherapy.

03. lipnja 2011.

Održan je simpozij "Plućna arterijska hipertenzija".

31. siječnja 2011.

Održan je simpozij "Novosti u alergologiji i kliničkoj imunologiji".
Pristupnicu za simpozij moguće je preuzeti ovdje.

Izvješće o aktivnostima i radu HDAKI u 2010. godini moguće je preuzeti ovdje.

14. lipnja 2010.

Povodom prestanka proizvodnje alergoloških pripravaka na Imunološkom zavodu, poslano je pismo Ministarstvu zdravstva i socijalne skrbi u kojem se moli ministarstvo da se bolesnicima kojima je potrebna hiposenzibilizacija odobri uvoz gotovih pripravaka iz inozemstva.

12. ožujka 2009.
Prvi kongres hrvatskih alergologa i kliničkih imunologa, Zagreb, 21-23. svibnja 2009.

First Croatian congress of allergology and clinical immunology, Zagreb, May 21-23, 2009.Program kongresa se može downloadirati ovdje. The programme of the congress can be downloaded here.

Zbornik radova se može downloadirati ovdje (22 mb), a zbirka fotografija ovdje (RAR arhiva, 1.2 mb).

U dvomjesečniku "Medix" izašao je razgovor s doc.dr.sc. Asjom Stipić, kao i sa prof.dr.sc. Hajime Karasuyamom. Sadržaj je moguće pogledati ovdje.
Ožujak 2009.
Anketa o alergološkoj praksi u Hrvatskoj.
Poštovana kolegice/kolega
U namjeri da unaprijedimo prepoznavanje i liječenje alergijskih bolesti u našoj zemlji nametnula se potreba za uvidom u postojeće statusne, stručne i tehničke mogućnosti i buduće edukacijske projekte. Ujedno, pred nama su značajni i novi izazovi zbog nadolazećih priprema naše zemlje za ulazak u Europsku uniju. Stoga Vas molimo da nađete vremena, kojeg inače nema na pretek, da nam što hitnije odgovorite, tj.do konca ožujka, na ovih nekoliko laganih pitanja iz Vaše svakodnevno prakse. Unaprijed zahvaljujemo. Anketu možete downloadirati ovdje.


Od 2009. godine Specijalizacija iz Alergologije i kliničke imunologije je zasebna specijalizacija.
Radna skupina za medicinsku specijalnost "ALERGOLOGIJA I KLINIČKA IMUNOLOGIJA" sastavljena je odlukama Dekanske konferencije Medicinskih fakulteta, Hrvatske liječničke komore i Hrvatskog liječničkog zbora i potvrđena odlukom Ministarstva zdravstva Republike Hrvatske. Za predsjednika radne skupine za „Alergologiju I kliničku imunologiju“ imenuje se: Doc.dr.sc.Asja Stipić-Marković.

Radna skupina za ALERGOLOGIJU I KLINIČKU IMUNOLOGIJU

Prof.dr.sc.Jadranka Morović Vergles, Predst.Dek. konferencije – MF Zagreb
Doc.dr.sc.Srđan Novak, Predst.Dek. konferencije – MF Rijeka
Dijana Perković, dr.med. Predst.Dek. konferencije – MF Split
Doc.dr.sc.Marija Glasnović, Predst.Dek. konferencije – MF Osijek
Dr.sc.Mirjana Turkalj, Predst. Hrvatske liječničke komore
Prim.dr.sc.Darko Richter, Predst. Hrvatske liječničke komore
Prof.dr.sc.Jasna Lipozenčić, Predst. Hrvatske liječničke komore
Dr Dubravka Bosnić, Predst. Hrvatske liječničke komore
Doc.dr.sc.Asja Stipić-Marković, Predst. Hrv. liječ. zbora – Struč. društ.
Prof.dr.sc.Branimir Čvoriščec, Predst. Hrv. liječ. zbora – Struč. društ.
Dr Višnja Prus, Predst. HLZ-Struč. društvo - UEMS
Dr.sc.Irena Ivković-Jureković, Predst. HLZ-Struč. društvo - UEMS

Program specijalizacije se može downloadirati ovdje.

11. prosinca 2008.
Izborna skupština Hrvatskog društva za alergologiju i kliničku imunologiju.

Izvještaj predsjednice o proteklom četverogodišnjem razdoblju možete preuzeti ovdje.

Šibenik, 9-11. listopada 2008.
Obilježavanje 40. obljetnice Hrvatskog imunološkog društva na godišnjem sastanku Društva.

Tom prigodom je tiskano posebno izdanje Periodicum biologorum (vol. 110, supplement 1, P 1-164, 2008.)
Namjera uredničkog odbora bila je da se zabilježe ne samo podaci o osnivanju i aktivnostima Hrvatskog imunološkog društva, nego i o svim skupinama istraživača koji su radili na području imunologije u Hrvatskoj tijekom posljednjih 40 godina.

Tekst o aktivnostima Hrvatskog društva za alergologiju i kliničku imunologiju pisali su docent Ivan Paleček, profesor Branimir Čvoriščec i profesorica Jasna Lipozenčić, a možete ga vidjeti u meniju od Društva.
Tekst o aktivnostima Društva od 2005. do 2008., u supplementu Periodicum biologoruma, možete preuzeti ovdje.

16. svibnja 2008.
Znanstveni simpozij "Nove spoznaje u patofiziologiji alergijskih bolesti".
Simpozij je organiziralo Hrvatsko društvo za alergologiju i kliničku imunologiju u suradnji sa Hrvatskim imunološkim društvom, sa željom boljeg povezivanja i zajedničkog rada bazičnih i kliničkih alergologa i imunologa u Hrvatskoj.

Pozdravne riječi predsjednica Društva, te Knjiga sažetaka se mogu downloadirati ovdje.07. prosinca 2007.
Znanstveni simpozij "IgE-posredovane reakcije između inhalacijskih alergena i njihovih homologa u hrani".

Knjiga sažetaka se može downloadirati ovdje.

26. listopada, 2007
55 godina od organiziranih početaka alergologije u hrvatskoj: budućnost gradimo na prošlosti
Simpozij je organizirala Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti - razred za medicinske znanosti, odbor za alergologiju, kliničku imunologiju i biološke preparate. Tiskana je knjiga radova u glasilu "Rad" Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti.

14. srpnja, 2006
HDAKI postaje članom FOCIS-a. (Federation of immunological societies)
Pismo možete pogledati ovdje.

26. travnja, 2006
Znanstveni simpozij "Imunološke reakcije na lijekove".

19. prosinca 2005.
Sastanak upravnog odbora HDAKI u prostorijama Dječje bolnice Srebrnjak, u 14:30 sati.

17 - 18. lipnja 2005.
Pod pokroviteljstvom HDAKI, održan je tečaj trajnog medicinskog usavršavanja I. kategorije "Određivanje ventilacijskih poremećaja prijenosnim spirometrom", koji je bodovan od HLK-a. Slike s tečaja možete pogledati ovdje.

24. veljače 2005.
Godišnja skupština Hrvatskog društva za alergologiju i kliničku imunologiju, stručni sastanak Društva.
Stručna predavanja:

1. Dr.med. Branko Pevec: “Oral allergy syndrome”
2. Dr.med. Petar Pekić: “Preosjetljivost na latex-problem za medicinske djelatnike i kirurške bolesnike”
3. Dr.med. Vedran Ostojić: “Domet ultrazvuka u plućnoj patologiji”

26 - 30. rujna 2004.
Bili smo domaćini GA2LEN/EAACI Summer School koje je promivirala Hrvatsko društvo za alergologiju i kliničku imunologiju i našu zemlju te naše kolege koji su učestvovala kao predavači. Odvodećih ljudi Europe smo dobili pohvale, a što je još važnije, uspostavili smo neposredne kontakte s njima. Nije nevažno da smo zaradili i prve CME bodove koji će možda nekima u budućnosti koristiti kad se nađu na zajedničkom tržištu Europske zajednice. Ova ljetna škola prema mišljenju prof. Cauwenberga služit će kao standard za sve buduće škole EAACI što možete pročitati u pismu koje je upućeno svim našim sudionicima uz CD sa slikama naših aktivnosti. To je veliki događaj za hrvatsku alergologiju i možemo biti ponosni na svoje društvo. EAACI newsletter je izvjestio o našoj školi.

25. rujna 2004.
Pod pokroviteljstvom Gradskog ureda za zdravstvo, rad i socijalnu skrb grada Zagreba i HLZ, održan je Godišnji sastanak HDAKI. Naši ugledni članovi održali su 15 plenarnih predavanja koja možete naći u knjizi sažetaka koju smo tiskali. U njoj su predstavljene i aktivnosti svih hrvatskih alergologa zadnjih par godina u obliku sažetaka i radova.

<-- Povratak